Bạn không thể download file bằng Facebook app hay Zalo....,
Hãy copy link và dán vào Chrome hoặc Safari
Để mở file có đuôi .ai (tức file thiết kế) - Cần cần mềm thiết kế chuyên dụngDirectory listing of http://saigonfood.org/tailieu/
File
Size